Hạ tầng nhà máy máy ANCO MNS FEED Vĩnh Long

Hình ảnh Hạ tầng nhà máy máy ANCO MNS FEED Vĩnh Long

   

 

PHÁT GIA HƯNG

Được thành lập từ năm 2013. Sau gần 07 năm hình thành và phát triển, đến nay Phát Gia Hưng đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ngành tư vấn thiết kế & xây dựng các công trình lớn nhỏ tại Việt Nam